Proč má stále více mužů problémy s oplodněníma s kvalitou spermiogramu? Co je příčinou?

I když se často názor, že kvalita spermií u mužů klesá ozývá na různých veřejných i vědeckých forech,  moderní vědecké studie analyzující kvalitu spermii ve vztahu k věku tento tradovaný fakt nepotvrzují. Sice ještě před 25 lety byl za normální počet považováno 40 milionů spermií na jeden mililitr, nyní jsme rádi že u mužů nacházíme  v průměru 15 milionů. Ale ne jenom počet ale i kvalita hraje roli a při ostatních dobrých parametrech i těch 15 až 20 milionů na mililitr může vést k bezproblémovému otěhotnění.

Významná otázka ale vyvstává právě s uvedeným věkem našich budoucích otců. Kdž mluvíme o všeobecně známém  zvedání věku prvorodiček, tak k tomu bohužel patří i daleko rapidnější zvyšování věku otců. Způsobuje to řada socioekonomických faktorů, které jsou v tisku často rozebírány.
Ve vyšším věku samozřejmě stoupá vliv řady negativních vlivů. Nejčastějším důvodem je narušená schopnost tvorby dostatečného počtu zdravých spermií nebo překážku v semenných cestách. Příčinami těchto poruch mohou být např. infekce močových cest, žilní městky - křečové žíly varlete (varikokéla), úrazy šourku, kouření, alkohol, drogy, některé léky, operace, ale třeba i dlouhé sezení v autě či nezdravý životní styl. Léčení všech těchto příčin a jejich následky jsou s postupujícím věkem složitější a významnější.

Dá se tomuto trendu nějak vyhnout – např. právě změnou životního stylu?

Pokud má muž závažnou a jen komplikovaně léčitelnou poruchu, nepomůže mu, že přestane pít nebo kouřit. Proto doporučujeme prověření vlastní plodnosti postřednictvím vyšetření spermiogramu, který provádí každá klinika reprodukční medicíny. Počet mužů, kteří mají natolik patologický spermiogram, že není možné jejich spermie pro oplodnění použít, stoupá. Proto je dobré se o vlastní plodnost zajímat a vědět jak na tom jsem.

Existuje nějaká forma prevence proti neplodnosti?

V té obecné rovině je to zdravý životní styl se vším co k němu patří. Jistou formou prevence plodnosti je i zamražení spermií. K tomuto kroku by měli přistoupit onkologičtí pacienti před zahájením léčby, včetně malých chlapců, protože ozařování a chemoterapie spermie poškodí. Uchovat by si je měli také pacienti s chronickou nemocí, například mladí diabetici, protože nemoc může do budoucna kvalitu spermií zhoršit.

Nabízí moderní medicína možnosti, jak pomoci mužům s nižší kvalitou spermií se samotným oplodněním?

Ano, velmi efektivní je napříkald metoda ICSI, při níž je e vybraná spermie implantována přímo do vajíčka. ICSI se provádí na speciálním přístroji - mikromanipulátoru. Úspěšnost oplození u nás v IVF Cube dosahuje až 90% a je vhodná pro páry se špatnou kvalitou spermií nebo u párů, kde se od ženy získal nízký počet vajíček. Výběr jak spermie, tak vajíčka, významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku kvalitního embrya oproti klasickému mimotělnímu oplodnění.

Institut reprodukční medicíny a genetiky v Karlových varech řadu let spolupracuje s významnými evropskými pracovišti a hledá cesty jak nejefektivněji nalézt ty nejlepší spermie k oplodnění. Je to jeden z významných úkolů moderní reprodukční medicíny. Team této kliniky jako první v České Republice zavedl metodu IMSI – to znamená složitý a na přístrojové vybavení a zručnost embryologa náročný proces výběru a zavedení nejlepších embryií do vajíčka pod 3-4000 zvětšení.
Nyní pracujeme společně s kolegy z Univerzity v Padově na vývoji technik výběru spermie založeném na dvojlomu světelného paprsku na hlavičce zdravé spermie a tím ulehčením jejího výběru.